100g Špagety Pomodoro (drcená rajčata, cibule, česnek, bazalka) (crushed tomatoes, onions, garlic, basil) 1,3,7

100g Špagety Pomodoro (drcená rajčata, cibule, česnek, bazalka) (crushed tomatoes, onions, garlic, basil) 1,3,7